Language: 简体中文 English
Committees

APAAACI2019 ORGANIZING COMMITTEE
Ruby Pawankar - Chair
Luo Zhang - Chair
Jiu-Yao Wang
Takao Fujisawa
Frank Thien
Amir Latiff
Yoon Seok Chang
Lianglu Wang
Lei Cheng
 
 
APAAACI2019  SCIENTIFIC COMMITTEE
Jiu-Yao Wang - Chair
Luo Zhang - Chair
Ruby Pawankar
Lei Cheng
Takao Fujisawa
Ho Joo Yoon
Gary Wong
Bernard Thong
Mimi Tang

APAAACI BOARD

Ruby Pawankar - President

Jiu-Yao Wang - President Elect
Takao Fujisawa - 1st Vice President
Amir Ha Latiff - 2nd Vice President
Yoon-Seok Chang - Secretary-General
Luo Zhang - Treasurer
Frank Thien - Immediate Past President
Wasu Kamchaisatian
TF Leung
Iris Rengannis
Bernard Thong
Ho Joo Yoon

CSA EXECUTIVE BOARD

Lianglu Wang-President 

Luo Zhang - Past President
Lei Cheng - President Elect
Xueyan Wang - Vice President
Yuxiang Zhi - Vice President
Yinshi Guo - Vice President
Jing Zhao - Vice President
Yixiao Bao
Ping Jiang
He Lai
Dongqin Li
Zheng Liu
Chuntao Liu
Yun Liu
Li Shi
Baoxi Wang
Qingyu Wei
Hua Xie
Huanping Zhang
 
Lianglu Wang - President

Key Dates
Conference Date
September 5 - 7 , 2019

Abstract Submission Deadline
July 15, 2019 

Pre-registration Deadline Extended to  
August 15, 2019   

On-site Registration Date
September 5, 2019
  
Sponsorship Application Deadline
June 10, 2019